2456
கோயமுத்தூர் ரோட்டரி மோனார்க்ஸ் சார்பில் மத்திய அரசின் உதான் திட்டத்தின் கீழ் 43 அரசு பள்ளி மாணவர்கள் கல்வி சுற்றுலாவுக்காக விமானம் மூலம் பெங்களூரு புறப்பட்டுச் சென்றனர். கோட்டைபாளையம் ஊராட்சி ஒன்...BIG STORY