2052
துர்கா பூஜையை ஒட்டி, ஒடிசா மாநிலம் பூரி கடற்கரையில் மணல் சிற்பக் கலைஞர் சுதர்சன் பட்நாயக், 7 அடி உயர துர்கை அம்மன் சிற்பத்தை வடிவமைத்துள்ளார். சுமார் ஏழு டன் மணலை பயன்படுத்தி, தனது மணற்கலை நிறுவன...BIG STORY