1247
சீனாவின் ஜியாங்சு மாகாணத்தில் ஓட்டுநர் இல்லா வாகனங்கள் ஓடுவதற்கு ஏற்ற வகையில் 4 கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு ஸ்மார்ட் சாலையை ஹுவேய் நிறுவனம் அமைத்துள்ளது. தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான ஹுவேய் போக்குவரத்துத் த...BIG STORY