1681
கோவாக்ஸின் தடுப்பூசி சிறார்களிடம் சிறந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அளிப்பது பரிசோதனையில் தெரியவந்துள்ளதாக நோய் தடுப்புக்கான தேசிய தொழில்நுட்ப ஆலோசனைக் குழுவின் தலைவர் அரோரா தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறி...

2476
சைடஸ் கடிலாவின் சைகோவ் டி தடுப்பு மருந்தை மக்களுக்குச் செலுத்துவது இன்னும் இரு வாரக்காலத்தில் தொடங்கும் எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கொரோனா எதிர்ப்பாற்றலுக்கான தேசியத் தொழில்நுட்ப ஆலோசனைக் குழுத் த...BIG STORY