22749
கிழக்கு லடாக் எல்லையில் மோதல் போக்கு ஏற்பட்ட பெரும்பாலான இடங்களில் முன்வரிசைப் படைகளை விலக்கிக் கொண்டுவிட்டதாக சீனா தெரிவித்துள்ளது.  இந்தியா-சீனா எல்லைத் தகராறு தொடர்பான இருதரப்பு பேச்சுவார...BIG STORY