9154
சீனாவின் ஹெபெய் மாகாணத்தில் 4 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட டைனோசர் காலடித்தடங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. ஜாங்ஜியாகோவில்150 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஜுராசிக் மற்றும் கிரெட்டேசியஸ் காலங்களில் வாழ்...

1743
தென் அமெரிக்க நாடான சிலியில் நூற்றுக்கணக்கான டைனோசர் காலடித் தடங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. வடக்கு சிலியின் ஹுடாகோண்டோவில் (Huatacondo) 30 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் 150 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு ...BIG STORY