989
டெல்லியில், இந்த சீசனில் மிகவும் குறைந்த வெப்ப நிலையாக இன்று 3 புள்ளி 9 டிகிரி செல்ஷியஸ் பதிவானது. டெல்லி சப்தர்ஜங்கில் பதிவான இந்த வெப்பநிலை, இயல்பை விட 4 டிகிரி குறைவானது என வானிலை ஆய்வு மையம் த...

998
டெல்லியில் கடந்த 17 ஆண்டுகளுக்குப் பின் இந்த ஆண்டு நவம்பரில் மிகக் குறைந்த அளவாக 6 புள்ளி 3 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது. டெல்லியில் ஞாயிறன்று காலையில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக 6 புள்...BIG STORY