1331
தீபாவளியை முன்னிட்டு டெல்லியில் உள்ள நிஜாமுதீன் ஆவுலியா சூஃபி தர்கா வண்ண மின் விளக்குகளாலும் மண் தீபங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டு மத நல்லிணக்கத்தின் அடையாளமாக ஒளி வீசியது. டெல்லியில் உள்ள ஆந்திர பவன்...BIG STORY