2265
60 நாட்களுக்கு ஒரு முறை எடுக்கப்படும் மின் கணக்கீட்டில், புதிய கட்டணம் அமலுக்கு வந்த நாளில் இருந்து புதிய கட்டணமும், அதற்கு முந்தைய நாட்களுக்கு பழைய கட்டணமும் வசூலிக்கப்படும் என்று, மின்சாரத்துறை அ...

1362
மகாராஷ்டிராவில் உள்ள நலா சோபாரா நகரின் நிர்மல் கிராமத்தில் வசிப்பவர் கணபத் நாயக். 80 வயதாகும் இவர், அதே கிராமத்தில் ரைஸ் மில் ஒன்றை நடத்திவருகிறார். அண்மையில், அவருக்கு வந்த கரண்ட் பில்லை பார்த்து...BIG STORY