726
செவ்வாய் கிரகம் குறித்து கியூரியாசிட்டி ரோவர் சேகரித்த முக்கிய தகவலை நாசா இன்று வெளியிடுகிறது. 2012ஆம் ஆண்டு செவ்வாயை சென்றடைந்த கியூரியாசிட்டி, தற்போது வரை 2 லட்சத்து 24 ஆயிரம் புகைப்படங்களை நாசா...