2460
ஸ்பெயினில் பொது மக்களின் உளவியல் ரீதியிலான பிரச்சினைகளை போக்க, "க்ரையிங் ரூம்" முறையை மனநல நிபுணர்கள் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர். செயற்கை முறை வாழ்கையால் மக்கள் அதிக மன அழுத்தம், இறுக்கம், சோர்வு மன ...