3061
பூமியில் உயரமான கட்டிடங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாகக் கூறப்படும் அமெரிக்காவின் நியூயார்க்கில் அமைந்துள்ள எம்பயர் ஸ்டேட் பில்டிங் மற்றும் பிரான்சின் ஈபிள் கோபுரத்தை விடவும் உயரமான பவளப்பாறை ஒன்றை கிரேட...

45729
ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள உலகின் மிகப் பெரிய பவளப்பாறையான கிரேட் பேரியர் ரீஃப் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 3 வது முறையாக நிறம் மாறி வருகிறது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக அதிகரித்து வரும் வெப்பநிலை, கடல் நீரில் காணப்படு...