7998
சேரும் சகதியுமாக உருக்குலைந்து காணப்பட்ட தனது கிராம சாலையை சரிசெய்வதற்காக தனது திருமணத்திற்காக சேர்த்து வைத்திருந்த 10 லட்சம் ரூபாயை பங்களிப்பு தொகையாக செலுத்தி மென்பொறியாளர் ஒருவர் தனது கிராம மக்க...BIG STORY