1071
எல்லைப் பிரச்சினையில் தனது நிலைப்பாட்டை சீனா மாற்றிக் கொள்ளாததால், லடாக் எல்லையில் உள்ள Chushul பகுதியில் ராணுவ அதிகாரிகள் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் எந்த வித முன்னேற்றமும் எட்டப்படவில்லை. படைகளை ...