1017
சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில், ஜி 20 மாநாட்டின் ஒரு பகுதியாக, கல்வியில் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தின் பங்கு என்ற தலைப்பில் நடைபெறும் கருத்தரங்கில், 19 நாடுகளை சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் கலந்துகொண்டுள்ளனர். மூன்ற...BIG STORY