927
சீனாவில் இருந்து 3 விண்வெளி வீரர்களுடன் நேற்று புறப்பட்டு சென்ற சென்சோ 15 விண்கலம் வெற்றிகரமாக இன்று காலை விண்வெளி நிலையத்தை சென்றடைந்தது. வடமேற்கு சீனாவில் உள்ள ஜிகுவான் ஏவுதளத்தில் இருந்து நேற்ற...

2925
சீனா விண்வெளிக்கு அனுப்பிய மூன்று வீரர்களும், தியான்ஹே  என்ற அமைப்புக்குள் பத்திரமாக நுழைந்தனர். இவர்கள் அடுத்த மூன்று மாதங்கள் அங்கிருந்து ஆராய்ச்சி மையத்தை விரிவாக்கும் பணிகளில் ஈடுபடவுள்ளனர...BIG STORY