1724
விண்வெளிக்கு சென்று திரும்பிய சீன வீராங்கனை ஒருவர் விண்வெளியில் ஹேர் வாஷ் செய்வது எப்படி என்பது குறித்து வீடியோ ஒன்றை பகிர்ந்துள்ளார். மேல்நோக்கி பறந்துகொண்டிருக்கும் தனது தலைமுடியில் ஷேம்பூவை மு...

3812
விண்வெளியில் நடந்த முதல் சீனப் பெண் என்ற பெயரை வாங் யாப்பிங் பெற்றுள்ளார். சீனாவின் விண்வெளித் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக டியாங்காங் விண்வெளி நிலையத்திற்கான கட்டுமானப் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இந்நி...

2824
சீனா விண்வெளிக்கு அனுப்பிய மூன்று வீரர்களும், தியான்ஹே  என்ற அமைப்புக்குள் பத்திரமாக நுழைந்தனர். இவர்கள் அடுத்த மூன்று மாதங்கள் அங்கிருந்து ஆராய்ச்சி மையத்தை விரிவாக்கும் பணிகளில் ஈடுபடவுள்ளனர...BIG STORY