1694
சிக்கன் டிக்கா மசாலாவை அறிமுகப்படுத்திய சமையற்கலை நிபுணர் அகமது அஸ்லாம் அலி, தனது 77வது வயதில் ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் காலமானதாக, அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்தனர். பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் மா...BIG STORY