4534
உலகப் கோப்பை செஸ் அரையிறுதியில் போட்டியில் அமெரிக்காவின் ஃபேபியானோ காருவானாவை வீழ்த்தினார் பிரக்ஞானந்தா அஜர்பைஜானில் நடந்து வரும் போட்டியில் உலகின் 3-ஆம் இடத்தில் உள்ள ஃபேபியானோவை வீழ்த்தி இறுதிக்...BIG STORY