1828
சென்னை காசிமேடு மீன் சந்தையில் பொது மக்கள் மற்றும் சில்லரை வியாரிகளுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் மக்கள் கூட்டம் குறைந்து காணப்பட்டது. இரவு 10 மணி முதல் காலை 5 மணி வரை மட்டும் மீன்கள் விற்க அனுமதி,...BIG STORY