4450
2019-ஆம் ஆண்டில் காங்கோவில் வன பாதுகாவலருடன் செல்ஃபி போஸ் கொடுத்து பிரபலமடைந்த இரு கொரில்லா குரங்குகளில் ஒன்று அதன் பாராமரிப்பாளரின் மடியிலேயே  உயிரை விட்டது. 14 வயதாகும் டகாசி என்ற பெயருடைய ...BIG STORY