3879
40 ஆண்டுகளுக்குப் பின், அமெரிக்காவின் லாஸ் வேகஸ் நகரில் மீண்டும் பார்முலா ஒன் கார் பந்தயம் நடைபெற உள்ளது. அதனை அறிவிக்கும் விதமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த பிரமாண்ட கலை நிகழ்ச்சி விருந்தில் நட்சத...

1623
சிங்கப்பூர் கிராண்ட் பிரி கார் பந்தயத்தில் ரெட்புல் அணியின் செர்ஜியோ பெரஸ் முதலிடம் பிடித்தார். அவரை விட இரண்டரை வினாடிகள் தாமதமாக வந்த பெராரி அணியின் லீகிளெர்க்  இரண்டாவது இடத்தையும், அதே அ...BIG STORY