2453
ரஷ்யாவில் 230 அடி பள்ளத்தில் கார் கவிழ்ந்த விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேர் உயிரிழந்தனர். டோபோட் ஆற்றில் உள்ள நீர் வீழ்ச்சியை பார்க்க சென்ற சுற்றுலா பயணிகள், குன்றின் விளம்பில் காரை நிறுத்...BIG STORY