1684
இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட கோவாக்சின் தடுப்பு மருந்து உலகின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளதாக ஐசிஎம்ஆர் தெரிவித்துள்ளது. இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் குழு, ஐதராபாத் பாரத் பயோடெக் ஆகியவை இணைந்து கோவாக்சின் என்...