961
கூகுள் மற்றும் ஆல்பாபெட் சிஇஓ சுந்தர் பிச்சைக்கு அறிவிக்கப்பட்ட பத்ம பூஷன் விருதை அமெரிக்காவுக்கான இந்தியத் தூதர் தரன்ஜித் சிங் சந்து வழங்கினார். 73-வது குடியரசுத் தினத்தை முன்னிட்டு இந்தியாவின் ...BIG STORY