815
நாட்டின் கடல் எல்லைகளைப் பாதுகாப்பவர்களாக மீனவர்கள் உள்ளனர் - மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகன் சாகர் பரிக்ரமா திட்டத்தின் கீழ் நெல்லை மாவட்டம் உவரியில் மீனவர்களை சந்தித்து அவர்களது கோரிக்கைகளை மத்திய ம...BIG STORY