2135
அசாம் மாநிலத்தில் பாலம் இல்லாததால் தொடக்கப் பள்ளி மாணவர்கள் ஆபத்தான முறையில் பிரம்மபுத்திராவின் கிளைநதியை படகில் கடந்து செல்கின்றனர். நல்பாரி மாவட்டத்தில் கலார்டியா தொடக்கப் பள்ளியில் குணோத்சவ் தொ...BIG STORY