941
அமெரிக்காவில் கருப்பின சிறுமி முகத்தின் மீது போலீசார் ஸ்பிரே அடித்ததுடன் கைவிலங்கு மாட்டி துன்புறுத்திய சம்பவத்தை கண்டித்து போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. நியூயார்க் மாநிலம், ரோச்சஸ்டர் நகரில் மனநலம் பா...