27805
இராமநாதபுரம் மாவட்டம் தேர்த்தங்கல் கிராம மக்கள்,  பறவைகளுக்காக கடந்த 13 வருடங்களாக பட்டாசு வெடிக்காமல் தீபாவளி கொண்டாடுவதை வழக்கமாக  வைத்துள்ளனர். அங்கு  70 ஏக்கர் பரப்பரளவில் அமைந...BIG STORY