2400
குஜராத்தின் கட்ச் மாவட்டத்தில் பூஜ் நிலநடுக்க நினைவிடத்தை பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்தார். கடந்த 2001ம் ஆண்டு ஜனவரி 26ம் தேதி குடியரசுத் தினத்தின்போது ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தில் ஏறத்தாழ 13 ஆயிரம் பேர் ...BIG STORY