13277
பாரத் பில் பேமென்ட் சிஸ்டம் (பிபிபிஎஸ்) மூலமாக வாடகை, கல்விக்கட்டணம், வரி மற்றும் பிற சேவைகளுக்கான கட்டணங்களை செலுத்தும் வசதி விரைவில் ஏற்படுத்தப்படும் என்று, ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் க...BIG STORY