2631
கோவையைச் சேர்ந்த ஆட்டிசம் பாதித்த 12 வயது சிறுவன்  இமயமலை தொடர்களில் ஒன்றான பியாஸ் குண்ட் மலையில் 14ஆயிரம் அடி உயரத்தை ஏறிக் கடந்துள்ளான். சின்னவேடம்பட்டி சக்தி நகர் பகுதியை சேர்ந்த சத்தியமூர...BIG STORY