2752
பாகுபலி புகழ் வில்லன் நடிகர் ராணாடகுதி  தனது குடும்பத்தினருடன் திருப்பதி ஏழுலையான் கோவிலில் விஐபி வரிசையில் சாமி தரினம் செய்தார். ரங்கநாயக மண்டபத்தில் தேவஸ்தானம் சார்பில் வழங்கப்பட்ட தீர்த்த ...BIG STORY