1573
பாகிஸ்தானிலிருந்து போதை பொருட்களுடன் பஞ்சாப் மாநிலத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட டிரோன், பி.எஸ்.எஃப்  பெண் காவலர்களால் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டது. பாகிஸ்தான் எல்லையை ஒட்டி அமைந்துள்ள சஹர்பூர் கிராமத்தில்...BIG STORY