1718
புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதால், அடுத்த பத்துப் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளில் அதிக எண்ணிக்கையிலான மருத்துவர்கள் உருவாகுவர் எனப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார். உத்தரப்பிரதேசம் வார...BIG STORY