3045
மங்களூரில் ஆட்டோவில் நிகழ்த்தப்பட்டது குண்டுவெடிப்பு என்றும், இது தன்னிச்சையானது அல்ல மிகப்பெரிய சேதத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற உள்நோக்கத்துடன் நடத்தப்பட்ட பயங்கரவாத தாக்குதல் என்று கர்நாடக காவல...BIG STORY