2497
சிலி நாட்டில் உள்ள அட்டகாமா பாலைவனத்தில் தேசிய பூங்கா அமைக்கப்பட உள்ளதாக அந்நாட்டின் ஜனாதிபதி கேப்ரியல் போரிக் அறிவித்துள்ளார். உலகின் மிக வறண்ட பாலைவனமான அட்டகாமாவில், 3 முதல் 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு...BIG STORY