795
அஸ்ஸாமில் 23 மாவட்டங்களில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள வெள்ளத்தினால் 9 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அம்மாநிலத்தில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால் தேமாஜி, பிஸ்வந்த், திப்ரூகர...BIG STORY