3095
ரஷ்ய கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கிரீமியா பகுதியில் ரஷ்ய ராணுவத்துக்கு சொந்தமான ஆயுத கிடங்கு வெடித்துச் சிதறியது. ஜான்கோய் பகுதியில் உள்ள ஆயுத கிடங்கு வெடித்துச் சிதறியதற்கு உக்ரைன் காரணமாக இருக்கலாம் என...BIG STORY