4159
திருவள்ளூர் மாவட்டம் தொழுதாவூர் கிராமத்தில், நீர் நிலையை ஆக்கிரமித்து வீடு கட்டப்பட்டதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் , ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி அபூர்வா தனது தாயார் வசித்த பூர்வீக வீட்டை தானே ஆட்களை வைத்து இடித்தார்...BIG STORY