2852
உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகணை வெற்றிகரமாகச் பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகணையை லேசர் வழிகாட்டும் தொழில் நுட்பத்துடன் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு அம...

3279
பீரங்கிகளை தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகணையை  டிஆர்டிஒ வெற்றிகரமாக சோதனை செய்துள்ளது. மகாராஷ்டிரா மாநிலம் அகமத்நகரில் நடைபெற்ற சோதனையில், லேசர் தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும் ஏவுகணை, எம்பிடி அர்ஜூன் பீரங...