1569
2020-ம் ஆண்டின் சிறந்த குழந்தையாக இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த கீதாஞ்சலி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.அமெரிக்காவின், கொலராடோ மாகாணத்தைச் சேர்ந்த, இந்திய வம்சாவளி சிறுமி கீதாஞ்சலி ராவ். இவர் 15 வயது நிரம்...BIG STORY