1394
உத்தரப்பிரதேச ஆளுநர் ஆனந்தி பென் பட்டேல் மத்தியப் பிரதேச ஆளுநராகவும் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். மத்தியப்  பிரதேச ஆளுநரான 85 வயது லால்ஜி டாண்டனுக்கு சுவாசப் பிரச்சினை, சிறுநீர் பிரச்சினை, மற்றும...

1100
உத்திரபிரதேச ஆளுநர் ஆனந்திபென் படேலுக்கு மத்திய பிரதேச ஆளுநர் பொறுப்பு கூடுதலாக வழங்கப்பட்டு உள்ளது. மத்தியப் பிரதேச ஆளுநராகப் பதவி வகிக்கும் லால் ஜி டாண்டன் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக லக்னோவில் உள்ள...