2175
ஜம்மு காஷ்மீரின் பிரிவினைவாதத் தலைவர் சையத் அலி ஷா கீலானியின் மகன் அல்தாப் ஃபந்தூஷ் அரசுப் பணியில் இருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்டார். அவர் உடனடியாகப் பணி நீக்கம் செய்யப்படுவதாக அரசுத் தரப்பில் அறிவிக...BIG STORY