1698
முன்னாள் சோவியத் யூனியனின் உளவு அமைப்பான KGB யில் பணியாற்றிய அதிகாரி அலக்சாண்டர் லிட்வின்கோ  கொல்லப்பட்டதற்கு ரஷ்யாவே பொறுப்பு என ஐரோப்பிய மனித உரிமைகளுக்கான நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. கடந்த...BIG STORY