1992
திருப்பூர் மாவட்டம், அலகுமலை கிராமத்தில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி வணிக ரீதியாக நடத்தப்படுவதால், அனுமதி வழங்கக்கூடாது என கோரி அளிக்கப்பட்ட விண்ணப்பத்திற்கு ஆறு வாரங்களில் தகுந்த உத்தரவை பிறப்பிக்க வேண்டு...BIG STORY