3098
இந்தியாவின் உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான பத்மபூஷன் விருதினை தாயார் சுதாமூர்த்தி பெறுவதை பார்ப்பதற்காக, இங்கிலாந்து பிரதமரின் மனைவி தனது குடும்பத்தினருடன் விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார். டெ...BIG STORY