5155
அமுமுக கூட்டணியில் அசதுத்தீன் ஓவைசி தலைமையிலான அகில இந்திய மஜ்லிஸ்- ஏ - இத்திஹாதுல் முஸ்லிமின் கட்சிக்கு, 3 தொகுதி கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு உள்ளது. சட்டப்பேரவை தேர்தலில், இவ்விரு கட்சிகளுக்கும் ...