3056
ஒடிசா மாநிலம் அப்துல்கலாம் தீவில் இருந்து அக்னி 5 ஏவுகணையைப் புதன் இரவு 7.50 மணியளவில் போர்த் தந்திரப் படைப்பிரிவினர் செலுத்திச் சோதித்துப் பார்த்தனர். இந்த ஏவுகணை சென்ற பாதையைப் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்...BIG STORY