1928
அல்ஜீரியாவின் மோஸ்டகானெமில் உயிரியல் பூங்காவில், அழிந்து வரும் இனமாக கருதப்படும் வெள்ளை பெண் சிங்கம் ஒன்று, 7 ஆப்பிரிக்க சிங்கக்குட்டிகளை ஈன்றுள்ளது. முதலில் 4 வெள்ளை சிங்கக்குட்டிகளை ஈன்ற சிங்கம...

3794
ஒடிசா மாநிலத்தில் உள்ள உயிரியல் பூங்காவில் பாம்பு கடித்ததில் 15 வயதான ஆப்பிரிக்க பெண் சிங்கம் உயிரிழந்தது. கடந்த 2015-ம் ஆண்டு இஸ்ரேல் நாட்டில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட கங்கா என்ற பெண் சிங்கம் இந்த...BIG STORY