3388
ஒடிசா மாநிலத்தில் உள்ள உயிரியல் பூங்காவில் பாம்பு கடித்ததில் 15 வயதான ஆப்பிரிக்க பெண் சிங்கம் உயிரிழந்தது. கடந்த 2015-ம் ஆண்டு இஸ்ரேல் நாட்டில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட கங்கா என்ற பெண் சிங்கம் இந்த...BIG STORY